Gebruikersgegevens


Grenaetekop

Puzzelniveau: Niet zichtbaar
Naam: Niet zichtbaar
Geslacht: Niet zichtbaar
Leeftijd: Niet zichtbaar
Woonplaats: Niet zichtbaar
Land: Niet zichtbaar

Lid sinds: 29 april 2017
Aantal aanvragen: 94
Aantal reacties: 273
Status: Offline
Cryptogram
858439
Spultsje śt in famkeswinkeltsje (6)
.A.KJE
Plaats van de puzzel:
LC
Datum:
29 mei 2021 09:59
Gelijkluidende vragen:
 
 
Geplaatst door:
 
 
Spelletje uit een meisjewinkel (Grenaetekop)
Zaakje ?? (zeeg)
Meisjeswinkel (Grenaetekop)
Vergeet 1 (zeeg)
Soe kinne, ik rekkenje it goed ! (Grenaetekop)
Dank Zeeg. (Grenaetekop)
yes (zeeg)
Saakje ? (meisjes voornaam) (Esta)
Misschien beter (zeeg)
-- vrouwelijke vorm van Sake (Esta)
Mod: ...winkeltsje (Famke)
+ tsje (Moderator)

Reageren is niet meer mogelijk.
858435a
Kruiswoord. (4)
.A..
Cryptogram
858435
Lit de Rus trilje by it fiskjen (9)
R.I.TS...
Plaats van de puzzel:
LC
Datum:
29 mei 2021 09:49
Tags:
Gelijkluidende vragen:
 
 
Geplaatst door:
 
 
Laat de Rus trillen bij het vissen. (Grenaetekop)
Ruiltsjer? (zwaluw)
Ana van Ris trilje (zwaluw)
Dat is goed, dank Zwaluw. (Grenaetekop)
Sorry Rus trilje (zwaluw)
Graag gedaan (zwaluw)
Is een plonsstok . (Grenaetekop)
Mooi smile (zwaluw)

Reageren is niet meer mogelijk.
Cryptogram
856541
Grappige skearfeint (9)
S.A.K.A..
Plaats van de puzzel:
Leeuwarder Courant
Datum:
15 mei 2021 11:38
Gelijkluidende vragen:
 
 
Geplaatst door:
 
 
Grappige leerlingbarbier. (Grenaetekop)
Medepuzzelaar Iets met kwast? (Anoniem)
Hoogstwaarschijnlijk 'Seapkwast' (Grenaetekop)
Nee dus (Grenaetekop)
Sjalksnar?? (suomi)
Medepuzzelaar Smarkwast? (Anoniem)
Medepuzzelaar Smarkwast!! ???? (Anoniem)
Ja, idd. Danke! (Grenaetekop)

Reageren is niet meer mogelijk.
Cryptogram
853119
Hja ha begoedige by it fjoer stien (9)
T.K.L.E.N
Plaats van de puzzel:
Leeuwarder Courant
Datum:
17 april 2021 15:15
Gelijkluidende vragen:
 
 
Geplaatst door:
 
 
Zij hebben gegoed bij het het vuur gestaan (Grenaetekop)
Medepuzzelaar Er warmpjes bijzitten? zoiets in het Fries (Anoniem)
Idd, gegoed of rijk (Grenaetekop)
Medepuzzelaar Rikelju? Moet 7 letters zijn (Anoniem)
Deze omschrijving staat zowel hor. (7) als vert. (9) genoemd! (Famke)
T moet een R zijn, iets met Ryk (Grenaetekop)
Rikelju is vraag 8 horizontaal, deze 5 verticaal. (Grenaetekop)
Medepuzzelaar Takelwein (Anoniem)
ch => g (Moderator)

Reageren is niet meer mogelijk.
Cryptogram
853117
Tsjin betelling wurdt it jo ūndergong (9)
T..T.N..L
Plaats van de puzzel:
Leeuwarder Courant
Datum:
17 april 2021 15:07
Gelijkluidende vragen:
 
 
Geplaatst door:
 
 
Tegen betaling wordt het uw ondergang! (Grenaetekop)
Toltunnel (poppy)
Dank U #poppy (Grenaetekop)
Ggdsmile (poppy)

Reageren is niet meer mogelijk.
Cryptogram
849668
It lūd fan trettjin (8)
K.E.T.AL
Plaats van de puzzel:
Leeuwarder Courant
Datum:
20 maart 2021 18:37
Tags:
Gelijkluidende vragen:
 
 
Geplaatst door:
 
 
Het geluid van dertien. (Grenaetekop)
Kiestaal?? ( verwijzing naar 13 hori) ? (HaDe)
Zou kunnen, ik rejen het goed, puzzel af. (Grenaetekop)
Medepuzzelaar Kiestoan (Anoniem)
Jup, daar waren we net ook achter, toch bedankt. (Grenaetekop)
Medepuzzelaar ;) (Anoniem)

Reageren is niet meer mogelijk.
Cryptogram
849654
Hat yn de bou earst alles fernield (8)
.A.O.E.R
Plaats van de puzzel:
Leeuwarder Courant
Datum:
20 maart 2021 17:32
Tags:
Gelijkluidende vragen:
 
 
Geplaatst door:
 
 
Heeft in de bouw eerst alles vernield. (Grenaetekop)
Saboteur? (HaDe)
Saboteur? (akoe)
Ana bou earst (HaDe)
Tije dank allen. (Grenaetekop)
yes (HaDe)

Reageren is niet meer mogelijk.
Cryptogram
849648
Net foarlizze wolle (10)
.S....T.A.
Plaats van de puzzel:
Leeuwarder Courant
Datum:
20 maart 2021 17:24
Tags:
Gelijkluidende vragen:
 
 
Geplaatst door:
 
 
Niet willen voorleggen / voorliggen ! (Grenaetekop)
Tegenstaan ? ( maar dan Fries) ? (HaDe)
Tsjinstean. Net te snel aangevraagd. (Grenaetekop)
Klopt HaDe (Grenaetekop)
Tsjinstean ? (HaDe)
yes (HaDe)

Reageren is niet meer mogelijk.
Cryptogram
847768
In knot fan in menist liket op fleanen (6)
..E.T.
Plaats van de puzzel:
Leeuwarder Courant
Datum:
06 maart 2021 16:10
Gelijkluidende vragen:
 
 
Geplaatst door:
 
 
Medepuzzelaar Wilt u even vertalen? (Anoniem)
Een knot van een menist lijkt op vliegen. (Grenaetekop)
Denk een anagram van 'menist'? (HaDe)
Smient? (suomi)
Mients, is een vogel Kanoet, Knot in het Fries (Grenaetekop)
Oké (suomi)
Mooii (HaDe)

Reageren is niet meer mogelijk.
844195a
Daar ben je nu mee bezig. (8)
.UZZ.LEN
Cryptogram
844195
Dit kloppet net mear (12)
HERT.T...TEN (FRIES)
Plaats van de puzzel:
Leeuwarder Courant
Datum:
06 februari 2021 11:49
Tags:
Gelijkluidende vragen:
 
 
Geplaatst door:
 
 
Dit klopt niet meer. (Grenaetekop)
Medepuzzelaar Hertstilstān (Anoniem)
Hertstilstan? (suomi)
Hertstilstan ? (zeeg)
Tuurlijk, dank allen. (Grenaetekop)
Graag gedaan (zeeg)
Medepuzzelaar Graag gedaan (Anoniem)
Graag gedaan (suomi)
+ (FRIES) (Moderator)

Reageren is niet meer mogelijk.
Cryptogram
840637
Wurd breinroer no't er pasta klearmeitsje moat (10)
SP.T.R.A..
Plaats van de puzzel:
Leeuwarder Courant
Datum:
09 januari 2021 16:41
Gelijkluidende vragen:
 
 
Geplaatst door:
 
 
Wordt woedend nu hij pasta klaarmaken moet (Grenaetekop)
Opsternaat (Famke)
Mod. (10) (Famke)
Breinroer: mooi woord, he, Grenaetekop (Famke)
@ famke, ja zeker, hoor je niet veel meer. (Grenaetekop)
Ik reken opsternaat goed, bedankt famke (Grenaetekop)
Medepuzzelaar Is ook een ana (Anoniem)
Medepuzzelaar Nee, niet helemaal (Anoniem)
Medepuzzelaar Toch wel. Maar mod (10) (Anoniem)
(9) -> (10) (Moderator)
mat => moat (Moderator)

Reageren is niet meer mogelijk.
Cryptogram
835972
In slachter dy't de mūle iependocht makket de oppas kjel (9)
O.S.A.K.A
Plaats van de puzzel:
Leeuwarder Courant
Datum:
05 december 2020 08:41
Gelijkluidende vragen:
 
 
Geplaatst door:
 
 
Een slager die zijn mond open doet maakt de oppas bang/koud (Grenaetekop)
Ik vermoed een ana oppas kjel (akoe)
Ja, maar kan er nog niks van brouwen. (Grenaetekop)
Ik ook niet, spreek te weinig fries (akoe)
Opspalkje (Grenaetekop)

Reageren is niet meer mogelijk.
Cryptogram
834277
Hollānske fisker fan boppe nul (8)
N...R.L.
Plaats van de puzzel:
Leeuwarder Courant
Datum:
21 november 2020 17:02
Gelijkluidende vragen:
 
 
Geplaatst door:
 
 
Hollandse visser van boven nul (Grenaetekop)
8 of 7 letters? zie nummer (moes)
Medepuzzelaar Toch 8 moes, zie nummer (Anoniem)
Oké (moes)
Medepuzzelaar Netfries? (Anoniem)

Reageren is niet meer mogelijk.
Cryptogram
825372
In diel fan de ploech sit yn de skoarstien (8)
T.E.I.E.
Plaats van de puzzel:
Leeuwarder Courant
Datum:
12 september 2020 08:22
Gelijkluidende vragen:
 
 
Geplaatst door:
 
 
Een deel van de ploeg zit in de schoorsteen (Grenaetekop)
Trekklep? (HaDe)
Tweede K in trekklep is een i (Grenaetekop)
Trekijzer trekizer (Ties)
Past mooi, ik reken het goed :-) (Grenaetekop)
Medepuzzelaar Bedankt (Anoniem)

Reageren is niet meer mogelijk.
Cryptogram
822242
Der wurdt it fel streake (8)
..I.L.E.
Plaats van de puzzel:
Leeuwarder Courant
Datum:
15 augustus 2020 21:51
Tags:
Gelijkluidende vragen:
 
 
Geplaatst door:
 
 
Daar wordt het vel geaaid. (Grenaetekop)
Medepuzzelaar Aaiflues? (Anoniem)

Reageren is niet meer mogelijk.
Cryptogram
822240
Dy jout it Ryk oan (12)
LAN.....E.E.
Plaats van de puzzel:
Leeuwarder Courant
Datum:
15 augustus 2020 21:20
Tags:
Gelijkluidende vragen:
 
 
Geplaatst door:
 
 
Die geeft het Rijk aan. (Grenaetekop)
Lānferrieder? Landverrader? (zwaluw)
Zou kunnen, alvast bedankt (Grenaetekop)
Graag gedaan (zwaluw)

Reageren is niet meer mogelijk.
Cryptogram
820344
It grinen fan de wettertsjettel (8)
.E...G.R
Plaats van de puzzel:
Leeuwarder Courant
Datum:
01 augustus 2020 19:58
Gelijkluidende vragen:
 
 
Geplaatst door:
 
 
Het huilen van de waterketel (Grenaetekop)
Medepuzzelaar Anagram it grinen? (Anoniem)
Dat denk ik wel (Grenaetekop)
Ik ben net zoverbigsmile (Famke)
Medepuzzelaar Komop Famke ! :-) (Anoniem)
giggle (Famke)
Gesanger??? (Famke)
Medepuzzelaar Do kinst it :-) (Anoniem)
Medepuzzelaar Gesanger is goed (Anoniem)

Reageren is niet meer mogelijk.
Cryptogram
820332
Alde melksters (9)
 
Plaats van de puzzel:
Leeuwarder Courant
Datum:
01 augustus 2020 17:57
Tags:
Gelijkluidende vragen:
 
 
Geplaatst door:
 
 
Mogen wij een vertaling? (Anna A)
Oude melkster (Grenaetekop)
Minnemoer? (HaDe)
Medepuzzelaar Is het niet oude melksters, meervoud? (Anoniem)
Nope. Begint met een O (HaDe)
Klopt (Grenaetekop)
Oerbeppes? (Famke)
Als u die o al heeft, waarom je plaats u dat niet in het woordpatroon? (Anna A)
Plaatst u dus (Anna A)
Eventjes vergeten, Anna A. Kan gebeuren (Famke)
Oké Famke (Anna A)
Medepuzzelaar Ik denk dat aasvlieg reageerde op mijn opmerking en niet op de o (Anoniem)
Medepuzzelaar Aanvrager.... bedoel ik (Anoniem)
O is de eerste letter (HaDe)
Oerbeppen volgens mij (Grenaetekop)
yes (Famke)
Medepuzzelaar Ja, oerbeppen (en net oerbeppes) (Anoniem)

Reageren is niet meer mogelijk.
816771a
Dissidente cryptogrammenmakers. (15)
.N.E.S.E..E.DE.
Cryptogram
816771
De do kin gjin slaad mear op (7)
....S..
Plaats van de puzzel:
Leeuwarder Courant
Datum:
04 juli 2020 17:13
Tags:
Gelijkluidende vragen:
 
 
Geplaatst door:
 
 
De duif kan geen sla meer op (Grenaetekop)
Medepuzzelaar Kropsed (Anoniem)
Danke (Grenaetekop)

Reageren is niet meer mogelijk.
Cryptogram
814888
Foar dit swiere hynder is yn de USA lef nedich (4)
.O.S
Plaats van de puzzel:
Leeuwarder Courant
Datum:
20 juni 2020 11:44
Gelijkluidende vragen:
 
 
Geplaatst door:
 
 
Voor dit zware paard is in de USA lef nodig. (Grenaetekop)
Hors? (akoe)
Past wel, lijkt me te makkelijk (Grenaetekop)
Guts is lef, maar paard in het Fries?? (akoe)
Guts wordt wel gebruikt om een paard aan te duiden! (Grenaetekop)
Misschien is de o niet goed? (akoe)
Medepuzzelaar Guds (Anoniem)

Reageren is niet meer mogelijk.
crosscountry-looseleaf
achievement