Disclaimer / Vrijwaring

Woordenboek.NU besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en correctheid van alle gepubliceerde data.
Alhoewel er alles aan wordt gedaan om alles te controleren, kunnen onjuistheden en spelfouten tóch nog voorkomen.
Woordenboek.NU stelt zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen.

Als norm voor de juiste spelling geldt de spelling in de Woordenlijst van de Nederlande Taal, oftewel het Groene Boekje, uit 2005 inclusief de leidraad.
Voor woorden die niet in het Groene Boekje staan, geldt de spelling in Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, de 14e herziene uitgave eveneens uit 2005.
In enkele uitzonderlijke gevallen wordt van deze spelling afgeweken.

Beweringen en meningen, die geuit worden op het aanvraagforum, zijn niet die van de Webmaster, hosting- of internetprovider, tenzij dit expliciet anders is aangegeven.
Alle uitingen van de Webmaster zijn altijd gesigneerd middels de daaraan gekoppelde afbeelding. Ditzelfde geldt voor reacties van de moderators.
De Webmaster behoudt zich het recht voor aanvragen alsmede reacties te verwijderen, in te korten of aan te passen, zonder opgave van redenen.

Achter Woordenboek.NU zit géén organisatie of bedrijf met winstoogmerk. Dit houdt onder andere in, dat voor de geboden diensten nimmer kosten in rekening worden gebracht.

Google advertenties

Woordenboek.NU is volledig gratis. Aangezien het draaiende houden van een drukbezochte website de nodige kosten met zich meebrengt, worden op iedere pagina advertenties getoond.
De inhoud van deze advertenties, afkomstig van Google Adsense, wordt te allen tijde bepaald door Google, op basis van pagina-inhoud of persoonlijke interesses d.m.v. 'cookies'. In de volgende paragraaf lees je meer hierover.
Deze advertenties zijn onmisbaar om de hoge kosten voor de servers, domeinnamen e.d. van Woordenboek.NU te compenseren.
Woordenboek.NU is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de inhoud hiervan alsmede voor de achterliggende websites.
Woordenboek.NU heeft geen enkele band met de betrokken adverteerders.

Google Analytics

Woordenboek.NU maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google.
Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de website in kwestie gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je ip-adres) wordt overgebracht naar een server van Google en aldaar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om: bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geŽigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van de website in kwestie geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Persoonsgegevens, zoals je e-mailadres, worden enkel opgeslagen en verwerkt door Woordenboek.NU en worden niet doorgespeeld naar Google.

CookiesPrivacyverklaring


Persoonsgegevens

Woordenboek.NU garandeert dat persoonlijke informatie die je verstrekt strikt vertrouwelijk wordt behandeld en nooit aan derden zal worden doorgegeven of verkocht.
Deze informatie, als zijnde je e-mailadres, wordt alleen gebruikt om nieuwsbrieven van Woordenboek.NU naartoe te sturen of reacties op (aan)vragen en enquêtes.
Het e-mailadres dat je verstrekt via het opgeven van de nieuwsbrief komt in de database terecht en kan te allen tijde weer verwijderd worden door in een nieuwsbrief de uitschrijflink aan te klikken, of door contact op te nemen met de Webmaster. Je persoonlijke gegevens zullen dan ook direct worden vernietigd.
Woordenboek.NU stuurt nooit spam, reclamemails of andere ongewenste berichten.

Wijzigingen disclaimer en privacyverklaring

Woordenboek.NU behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer en privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze disclaimer en privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor vragen over de disclaimer of het privacybeleid kun je een e-mail sturen naar de Webmaster.


crosscountry-looseleaf
achievement